30 Jaar gratis en onafhankelijke stripinformatie

Tussen 1982 en 2011 gaf Stichting Zet.EL het striptijdschrift Zozolala uit, met daarin artikelen, interviews, analyses, recensies, nieuwtjes en een overzicht van te verschijnen uitgaven. Het blad werd gratis verspreid onder klanten van de deelnemende (strip)winkels in Nederland en België. Zozolala stond vanaf het eerste nummer bekend om het enthousiasme, de kritische blik en de nimmer aflatende zoektocht naar nieuwe geluiden. Dit zorgde voor een omvangrijke en trouwe achterban.

Zozolala ondervond de laatste jaren van haar bestaan in toenemende mate concurrentie van websites met stripinformatie. Bovendien luidde de bankencrisis, die in 2008 was ingezet, moeilijke tijden in voor stripwinkels. In een poging te overleven werd er door hen bezuinigd, waarbij steeds vaker de verspreiding van Zozolala werd stopgezet. Hierdoor dreigde het tijdschrift zelf ook in zwaar weer te geraken. Omdat de redactie niet bereid was om te beknibbelen op de omvang en de kwaliteit, werd in 2011 besloten Zozolala stop te zetten. December 2011 verscheen daarom de laatste editie. Nummer 180 was niet alleen een extra dik en feestelijk nummer, maar tevens de sluitsteen in precies 30 jaar Zozolala.

Inhoudsopgave

Onlangs zijn we begonnen om de oude nummers onder te brengen bij issuu. Binnenkort zullen we een overzicht op deze pagina publiceren.